Ejendomsadministration

Amesto AccountHouse

Ejendomsadministration kan tilrettelægges i god tid og det er en fordel for dig.

 

Opgaverne der skal løses for ejendomsadministration kan tilrettelægges i god tid og dette er en fordel for dig.

Når du får lavet din ejendomsadministration og bogholderi hos os sørger vi for betalingsstyring herunder lejeopkrævning, udsendelse af rykkere, andre indbetalinger samt ophævelser.

Alle udbetalinger både periodiske og løbende sker under fornøden kontrol og accept fra ejer. Vi fremsender oplysninger til målefirmaer som udarbejder forbrugsregnskab og efter udsendelse til lejer tager vi os af tilbage- og efterbetaling og vurderer fremtidige reguleringer i forhold til aconto opkrævninger.

Vi bestiller også måleaflæsning ved fraflytning. Vi laver den løbende bogføring og rapportering efter aftale til ejer kvartalsvis eller halvårligt i form af resultat- og statusopgørelse, som også danner grundlag for revisors aflæggelse af årsregnskab. På baggrund af forudsætninger og sammenhænge i tidligere regnskaber laver vi budgetter og budgetopfølgninger i forhold til realiserede tal. Vores medarbejdere vil underrette ejer løbende om korrespondance med myndighederne.

Forvaltning for udlejer indeholder:

 • Fakturering (e-Faktura, aftalegiro, e-mail)
 • Regulering, indeks- og markedsregulering
 • Afregning af fællesudgifter
 • Varsling på kritiske datoer
 • Dokumentløsning
 • Beregning af mva-grad
 • Indhentning af mva-erklæring
 • Håndtering af justeringsregler
 • Arealforvaltning med integreret tegningsløsning
 • Indtægtsbudgettering
 • Værdivurdering
 • Rapportering