Søge hjemmeside:

Trippel bunnlinje 1 2120x670

SAMMEN SKABER VI EN FREMTID

Giv det bedste du kan.

Du er her: Hjem / Om os Socialt Ansvar

Amesto

De klogeste hoveder og de varmeste hjerter.

Amesto virksomheden drives i overensstemmelse med gruppens grundlæggende overbevisninger, hvor hovedformålet er at udvikle mennesker og skabe værdi. Vores mål er at få medarbejderne til at trives ved at behandle hver enkelt individuelt og med respekt.

 

 

Etik og ansvar

Medarbejdere er opfordret til at udvikle deres færdigheder, og vi bør stræbe efter karrieresikkerhed i gruppen. Amesto retningslinjer for samfundsansvar og etik udtrykker gruppens forpligtelser relateret til det centrale ansvar i forhold til menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed og miljø og anti-korruption. Disse er baseret på FNs menneskerettighedserklæring, ILOs grundlæggende konventioner og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Amesto er tilknyttet FN’s Global Compact og er forpligtiget i forhold til Global Compact målsætninger vedrørende menneskerettigheder, miljøledelse og anti-korruption.

 

Global Compact

Amesto tiltrådte FN Global Compact i 2012, på initiativ af Koncern Direktør Arild Spandow. Støtte til Global Compact involverer Amesto med mere end 8.000 andre virksomheder og organisationer i hele verden. Vi er engageret i at fremme Global Compact ti grundlæggende principper vedrørende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

 

CEO støtte

Koncern Direktør Arild Spandow støtter Global Compact. Spandow udtalte i sit brev til Global Compacts CEO Georg Kell i August 2012, at Global Compacts ti principper vil give nyttig vejledning i udarbejdelse af Amesto retningslinjer for social ansvarlighed.

 

Rapportering til Global Compact

Tilslutning til Global Compact forpligter gruppen til en årlig statusrapport. Amesto bruge bæredygtighed og EHS rapporter til at vise, hvordan arbejdet i disse områder er inden for koncernen.

 

Miljø

Amesto arbejder konstant hen mod et grønnere liv gennem flere initiativer:
Amesto bestræber sig på at gøre brugen af papir forældet. Lønsedler, tidsregistrering, budget og rapportering er generelt gennemført elektronisk.
Vi har reduceret behovet for forretningsrejser i virksomheden ved at tilbyde video og film systemer.

 

Sociale ansvar

Amesto har støttet CARE siden 2009. CARE er den 3. største organisation i verden. Fra 2009-2012 støttede vi kredit og opsparings grupper i Mali. Fra 2013, har vi skiftet så vi nu støtter udvikling af skoler i Afghanistan. Gennem lønfradrag har personalet hos Amesto også mulighed for at støtte skoleprojekterne.

Corporate social responsibility er indeholdt i Amestos kerneværdier og er en del af koncernens grundsten. Vi er stolte af at være partner med CARE, fordi organisationen er effektiv og opnår resultater. 94 procent af CAREs indtægter går til fattigdomsbekæmpelse.

 

Medarbejdere:

Amesto etablerede Amesto Sport, for at fremme sociale og sportslige aktiviteter i virksomheden. Derudover sponsorerer vi til alle medarbejdere et beløb hvis de ønsker at træne hos SATS / Elixia osv.

 

AMESTO ACCOUNTHOUSE

Life is now - work somewhere awesome.

AMESTO NORDIC SHARED SERVICE CENTER

Få hjælp til det meste.

Uanset om du har brug for nye forretningssystemerVikarer til økonomi eller hjælp til regnskab, løn og HR så kan du få det hos os. Vi er en one-stop-shop og du kan få alt den hjælp du har brug for til, at drive din virksomhed i Norden.