Søge hjemmeside:

Fravalg af revision

AMESTO ACCOUNTHOUSE

Fravalg af revision.

Fravalg af revision.

Mindre virksomheder kan fravælge revision men der skal stadig indsendes årsrapport.
Er du i tvivl om hvordan det fungerer med fravalgsmuligheden så kan du læse hovedtrækkene og hvilke krav der er gældende her.

HVORNÅR SKAL JEG LAVE ÅRSREGNSKAB?

Der er generelt et krav om årsregnskab, når der er begrænset hæftelse i regnskabet. F.eks. ved IVS, ApS og A/S selskaber men krav om revision kan omgås hvis du opfylder en række betingelser som primært gælder SMV ´er.

Læs om de forskellige virksomhedstyper

UDARBEJDELSE OG INDSENDING AF ÅRSRAPPORT.

Du skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom du har fravalgt revision og årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Men det er ikke er krav at det skal forhånds godkendes af revisor. (Husk selvangivelsen også skal indsendes)

HVORNÅR KAN JEG FRAVÆLGE REVISION?

Fravalg af revision kan kun ske med fremadrettet virkning. Du kan derfor ikke fravælge revision for igangværende regnskabsperioder eller udløbne regnskabsperioder.

KAN JEG FRAVÆLGE REVISION I FREMTIDEN?

Du kan fravælge revision, hvis du i to regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Fravalget af revision skal ske ved generalforsamling og med fremadrettet virkning. Er din virksomhed nystiftet kan du allerede første år eller ved stiftelsen fravælge revision, hvis du ikke overskrider to af de tre grænsestørrelser.

Skulle det ske at din virksomhed på en balancedag overskrider 2 af de 3 grænsestørrelser, skal årsrapporten revideres. Holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Få hjælp til udarbejdelse af årsafslutningen og fravalg af revision.

“Vores erfarne økonomimedarbejdere varetager din opgave, og vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres økonomi.”

Amesto AccountHouse

Fleksible vikaraftaler når du har brug for dem.

  • En specifik opgave.
  • Fast defineret periode.
  • Et løbende vikariat.
  • En backup funktion af den nuværende lønfunktion.

NORDIC ACCOUNTING

Har du virksomheder i hele Norden?

Vi supporterer mange virksomheder i hele norden med deres regnskab, løn, HR m.m. Vi tilbyder en lang række fleksible ydelser og med one point of contact. Vi kalder det Nordic shared servicecenter. Ring og få et uforpligtende møde, så vi sammen kan finde de bedste løsninger til din virksomhed.

NORDIC SHARED SERVICE CENTER

Få hjælp til det meste.

Uanset om du har brug for nye forretningssystemer, Vikarer til økonomi eller hjælp til regnskab, løn og HR så kan du få det hos os. Vi er en one-stop-shop og du kan få alt den hjælp du har brug for til, at drive din virksomhed i Norden. Læs mere

#ASKMORE

Har du nogle spørgsmål?

Outsourcing af regnskab helt eller delvist kan være en løsning når du vurderer at dette giver mere værdi for din virksomhed end at have denne funktion In house. Hvis du gerne vil have hjælp til at tage denne beslutning er du velkommen til at ringe og få en snak med os omkring dine muligheder. Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing.