Søge hjemmeside:

Lønadministration til konkurrencedygtig pris

Amesto Payroll.

Simplifying business

Lønadministration til konkurrencedygtig pris.

Kompleksiteten af lønadministration stiger markant når virksomheder når en vis størrelse målt på antal medarbejdere, som betyder flere overenskomster med underliggende lokalaftaler, forskellige medarbejdertyper, højere medarbejderomsætning og krav fra den interne og eksterne revision.

 

Men der vil også være nogle synergier ved antallet af medarbejdere, specielt omkring løninputtet, hvor der ofte vil være implementeret systemer i virksomheden, der forenkler den enkelte medarbejders indrapportering af tid og fravær. Det betyder, at vi ofte kan tilbyde lønadministration til en meget konkurrencedygtig pris i forhold til en løsning, hvor der bruges interne ressourcer.

Ordinær lønbehandling inkluderer:

 • Inddatering af løngrundlag
 • Kilometerpenge
 • Skattepligtige personalegoder (bruttolønsordninger, fri bil, fri telefon)
 • Beregning af timelønnede
 • Overarbejde
 • Acontoudbetalinger
 • Pension
 • Gruppeliv
 • Udlæg
 • Diæter
 • Udbetaling af ferietillæg
 • Registrering af interne foreninger, frokostordninger m.m.
 • Opdatering af skattekort på medarbejderne
 • Fraværsregistrering
 • Lønstigninger jf. grundlag i indeværende måned
 • Udbetaling af SH-saldo og fritvalgskonto
 • Kontrol af lønberegning
 • Overførsel af løn via Nets (PBS)
 • Rapportudskrivning fra lønsystem
 • Udsendelse af lønsedler via mail
 • E-indkomst indberetning

 

Lønadministration giver mange fordele:

 • Mindre afhængighed af interne ressourcer
 • Fortsættelse af virksomhedens nuværende lønsystem eller mulighed for at benytte lønsystemer via Amesto
 • Skræddersyede og skalerbare løsninger, der kan ændres i takt med udvikling og behov
 • Gennemprøvede og fleksible arbejdsgange inden for mange brancher
 • Sikkerhed for, at medarbejderne får den rigtige løn til tiden
 • Fast kontaktperson
 • Backup ved sygdom og ferie
 

Fleksible tillægsydelser

De fleksible tillægsydelser er de opgaver, som I kan vælge til og fra, afhængigt af krav, ønsker og kompetencer i jeres virksomhed. Det er de fleksible tillægsydelser der gør, at vi altid kan skræddersy en løsning til netop jeres lønadministration og samtidig det der sikrer, at I ikke kommer til at betale for services, I ikke har behov får.

Det er vigtigt at understrege, at vi aldrig påbegynder arbejde med en tillægsydelse uden en forudgående skriftlig aftale.

 

3 faste kontaktpersoner kun til dig

Lønadministration kræver specialviden om løn og de arbejdsgange der er tilknyttet, derfor får du tilknyttet 1 teamleder som fungerer som primær kontaktperson og 2 faste konsulenter så du altid får de bedste kompetencer og svar på dine spørgsmål omkring jeres løn fra en konsulent der har kendskab til jeres lønfunktion.

Hvis I ønsker det, er I meget velkomne til at møde hele jeres nye lønteam, det kunne f.eks. være i forbindelse med et statusmøde.

Vi udarbejder endvidere en procesbeskrivelse på jeres lønadministration, så vi sikrer, at uanset hvad der sker, vil vi altid være i stand til at levere løn til jeres medarbejdere til tiden, det er vores ansvar og jeres tryghed.

For at sikre, at vi hele tiden har fokus på jeres KPI’er, anbefaler vi minimum et statusmøde hvert kvartal, så vi kan gennemgå jeres KPI’er og afstemme forventninger samt gribe eventuelle uoverensstemmelser i opstarten. Statusmøderne kan enten foregå via telefon eller møde hos os eller jer.

Vi uddanner internt og eksternt for på den måde at sikre, at vores medarbejdere altid er opdateret omkring regler og love, samt de tekniske værktøjer, som er til rådighed for, at I får en så korrekt og effektiv lønadministration som muligt.

Det er også vigtigt, at jeres medarbejdere føler sig trygge ved beslutningen om, at outsource jeres lønadministration. Den tryghed opnår vi kun ved, at have en åben dialog og levere fejlfri service måned efter måned.

 

Fleksibilitet og tilpasning

Den enkelte virksomheds behov og ønsker til lønadministrationen afhænger af flere faktorer, f.eks. branche, overenskomster og virksomhedens øvrige administration. Derfor er fleksibilitet en meget vigtig faktor, når vi skal hjælpe en virksomhed med deres lønadministration.

Vi forsøger altid at tilpasse os virksomhedens behov og ønsker. Derfor findes der heller ikke en standardprocedure hos os, når det kommer til hvordan informationsflowet skal fungere, men et eksempel på hvordan proceduren kan se ud, er skitseret her:

 • Du sørger for intern godkendelse at løndata
 • Du fremsender løndata til Amesto
 • Amesto Payroll indlæser løndata
 • Amesto Payroll udfører en fast kontrol af lønnen
 • Amesto Payroll fremsender løn til godkendelse hos dig bl.a. med udgangspunkt i de aftalte kontrolpunkter og eventuelle stikprøver såfremt det ønskes
 • Du godkender lønnen

Amesto Payroll afslutter, overfører betalingsfil, indberetter til myndighederne og fremsender bogføringsgrundlag eller lønfiler til dit bogholderi

 

Optimering og rapportering

Indsamling af løndata er tit en tidskrævende proces. Derfor tilbyder vi hjælp til at optimere processer omkring indsamling af løndata samt at få godkendt disse.

De løndata, som bliver genereret skal ofte genbruges i andre dele af organisationen i forbindelse med f.eks. rapportering. Vi kan hjælpe dig med, hvordan de data I genererer lettest er tilgængelige for virksomheden, og hvordan I kan integrere til andre systemer, for at lette arbejdet med løndata mest muligt.

 

Fortsæt med dit nuværende lønsystem

Det er ikke nødvendigt, at din virksomhed også skifter lønsystem. Vores konsulenter er superbrugere i størstedelen af de lønsystemer, som udbydes på det danske marked bl.a. Lessor. Du kan også benytte et lønsystem via os, hvis du ikke selv vil administrere et lønsystem.

Se mere om lønsystemer her.

Amesto Payroll

Har du brug for en brochure om løn til store virksomheder?

Vi ved, at det er vigtigt for jeres virksomhed, at I kan budgettere med omkostninger til jeres lønadministration, derfor tilbyder vi vores lønservice med en fast pris pr. lønseddel. Den mest fordelagtige pris opnår I ved, at aflevere løndata elektronisk til os.

AMESTO TRUST CENTER

Få svar på alle de praktiske spørgsmål.

For at sikre leveringen af teknologi og services, har vi etableret Amesto Trust Center. Målet er at give dig den information du skal bruge for at træffe beslutning om Amesto som samarbejdspartner og leverandør. Informationen dækker produkter og services relateret til Security, Privacy, Transparency, Compliance og Corporate Social Values ​​(CSV).

AMESTO PAYROLL

Nordisk Løn - Til alle i norden.

Amesto Payroll er specialister i lønadministration for nordiske selskaber i Norge, Sverige, Finland, England og Danmark. Er din koncern eller virksomhed repræsenteret i de nordiske lande og har I et behov for at få lavet løn til alle medarbejdere gennem én samarbejdspartner er Amesto Nordic Payroll specialister i lønadministration i hele norden.