Søge hjemmeside:

24. mar.

Øremærket barsel lovforslag vedtaget marts 2022.

Øremærket barsel - hvad betyder det vedtagede lovforslag for din virksomhed og dine ansatte? Det kan du læse mere om her i blogindlægget.

 

Lovforslaget om øremærket barsel blev vedtaget af Folketinget den 3. marts 2022. Lovforslaget omhandler mere end blot den øremærkede barsel, og derfor er samtlige ændringer af barselsloven først trådt i kraft per 1. januar 2024.

Herunder gennemgår vi de forskellige ændringer af barselsloven, så du hurtigt kan få et overblik. Dermed kan du forhåbentlig også gennemskue, hvad det konkret betyder for din virksomhed og dine ansatte.

ÆNDRINGER I BARSELSLOVEN

Der har været mest fokus på den del af lovforslaget, der omhandler øremærket barsel. Dog var det kun én del af lovforslaget, der nu resulterer i specifikke ændringer af barselsloven.

Den øremærkede barsel er en ændring, der skal styrke ligestillingen, men også fremme en mere ligelig fordeling af orlov mellem mænd og kvinder. Den anden del af lovforslaget omhandler specifikt soloforældre og LGBT+ familier (også kaldet “regnbuefamilier”).

Der er to datoer, du skal skrive dig bag øret, da ændringerne af barselsloven træder i kraft på forskellige tidspunkter i henholdsvis august 2022 og januar 2024. Du finder de konkrete datoer nederst i dette indlæg.

REGLER OM RET TIL FRAVÆR OG BARSELSDAGPENGE

Både de aktuelle og nye regler i barselsloven omhandler helt overordnet retten til fravær og retten til barselsdagpenge. Det er to forskellige områder, der har hver sit regelsæt, og langt de fleste ændringer omhandler barselsdagpenge.

Ændringer i “Ret til fravær” regler i den nye barselslov:

Vi gennemgår lige de overordnede regler under “Ret til fravær” og belyser, hvor der er sket ændringer, og hvor alt er som før.

  • Efter de nye regler i barselsloven vil alle gravide fortsat have ret til 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen. Her er altså ingen ændring.
  • Når barnet er født, har moren også stadig pligt til at holde 2 ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. Herefter har moren ret til at holde 8 ugers barselsorlov. Altså i alt 10 ugers barselsorlov. Dette er en ændring fra de tidligere regler, hvor moren før havde 14 ugers barselsorlov. Længden på morens barselsorlov er altså reduceret med 4 uger.
  •  Faren/medmoren har også stadig ret til at holde to ugers fædre-/medmor-orlov i sammenhæng med barnets fødsel, så der er ingen ændring.
  • Hver forælder har desuden fortsat ret til 32 ugers yderligere fravær, så der er heller ingen ændring under de nye regler.

VIDSTE DU AT…

Du kan bruge Amesto som din eksterne personaleadministration?

Læs mere her

 
 

Amesto AccountHouse