Søge hjemmeside:

3. apr.

Klargjøring af årsregnskab - lad os hjælpe med jeres årsafslutning.

Klargøring af årsregnskab er afgørende for at få afsluttet virksomhedens regnskabsår. Amesto AccountHouse kan hjælpe med de forberedelser, der kræves for at din årsafslutning kan blive til årsregnskabet. Læs mere om klargøring til årsregnskabet her på siden!

Når det gælder klargøring af årsregnskab (ofte også kaldet årsafslutning), skal du gerne være skarp og sikre, at alt kommer med. Herunder gennemgår vi nogle af de grundlæggende elementer i en klargøring af årsregnskab.

Når du har styr på disse ting, vil du kunne overdrage alle informationer til revisoren. Denne vil så kunne lave årsregnskabet for din virksomhed på baggrund af årsafslutningen.


Du kan  læse videre om årsafslutningen herunder, hvor vi gennemgår nogle af de vigtigste elementer i klargøring af virksomhedens årsregnskab.

TRE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I KLARGØRING AF ÅRSREGNSKABET

Helt overordnet omfatter klargøring af årsregnskab en korrekt registrering af transaktioner. Herunder afstemning af konti og helt afsluttende en indsendelse af det endelige årsregnskab til myndighederne. Først når dit årsregnskab er indleveret, er du færdig.

Inden du kommer dertil, er der en række trin, og herunder har vi uddybet nogle af de vigtigste.

1) Registrering af virksomhedens transaktioner
Grundlæggende er det vigtigt at registrere alle virksomhedens transaktioner i løbet af et regnskabsår. Det gælder alt fra indtægter og omkostninger til investeringer og diverse andre finansielle transaktioner.

De fleste arbejder i regnskabsprogrammer, når virksomhedens transaktioner skal registreres. Hos Amesto AccountHouse er vi vant til at arbejde i næsten alle regnskabsprogrammer. Du kan derfor trygt komme til os og få hjælp med din årsafslutning uanset hvilket regnskabssystem, din virksomhed arbejder i.

2) Afstemning af din virksomheds konti
I forbindelse med at regnskabsårets transaktioner registreres, skal der foretages en afstemning af alle virksomhedens konti. Dette er for at sikre, at alle tal er korrekte.

Når man taler om ”afstemning af konti”, så inkluderer det en afstemning af bankkonti, debitor- og kreditorkonti samt andre relevante konti.

3) Oprettelse af årsregnskabet
Med en registrering af regnskabsårets transaktioner og afstemningen af virksomhedens konti, er årsafslutningen grundlæggende på plads. Det betyder, at du har alle informationer, der skal bruges til årsregnskabet.

Et årsregnskab består grundlæggende af en resultatopgørelse og en balance.

DOKUMENTATION OG DIGITALT BILAGSMATERIALE

Da et årsregnskab skal være præcist og pålideligt, betyder det også, at der skal være styr på bilagsmaterialet. Du skal kunne fremvise dokumentation for alle poster og transaktioner, der ligger til grund for de tal, der oplyses i virksomhedens årsregnskab.

Alle informationer og udregninger skal være korrekte og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Fra 1. januar 2023 betyder det også, at du skal sikre digital opbevaring af alt bilagsmateriale. Fra regnskabsåret 2023 er et digitalt bogholderi nemlig et krav i bogføringsloven.

REVISION OG INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKABET

Ovenstående trin er reelt en del af årsafslutningen, der bliver til virksomhedens årsregnskab. Men en årsafslutning og et årsregnskab er ikke det samme. Årsregnskabet laver revisoren nemlig på baggrund af årsafslutningen.

Når det gælder større virksomheder, kan det være nødvendigt at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor. Denne revisor har til opgave at kontrollere, at alle tal er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen.

Mindre virksomheder kan dog fravælge revision, men skal stadig indsende en årsrapport.

Læs mere om fravalg af revision lige her >

SKAL DU BRUGE HJÆLP TIL AT KLARGØRE ÅRSREGNSKABET?

Det kan virke uoverskueligt at klargøre et årsregnskab, hvis man ikke sidder med regnskabet i hverdagen. Derfor outsourcer mange virksomheder deres regnskab til os. Vi er en ekstern specialist for virksomheder, der ikke har deres egen regnskabsafdeling.

Uanset om du har en regnskabsafdeling eller ej, kan vi hjælpe dig med klargøring af din virksomheds årsregnskab. Det er naturligvis en hurtigere proces, hvis du har det meste klar, men vi kan hjælpe dig videre uanset din aktuelle situation.

Klik her og tag kontakt til Amesto AccountHouse – simpelt og 100% uforpligtende >

 

 

Amesto AccountHouse