Søge hjemmeside:

16. apr.

Skal en god CFO være strategisk eller hands-on?

Alle virksomheder må forholde sig til regnskab og løn. Mange har en økonomidirektør, eller en Chief Financial Officer (CFO), som traditionelt har haft det overordnede ansvar for alt, der har med regnskab at gøre. Men er det nødvendigvis en effektiv udnyttelse af virksomhedens ressourcer? Hvad er CFO'ens vigtigste rolle i en moderne virksomhed?

DEN MODERNE CFO-ROLLE

En moderne virksomhed skal sørge for en tydelig og klar forretningsplan, strategisk udformet af en ledelse, og taktisk udført af en daglig leder eller CEO. Traditionelt har en CFO og deres team været mest fokuseret på regnskab, løn, lovgivninger og regler, med et meget alsidigt hands-on ansvar.

Men jeg mener, at en CFO skal arbejde smartere og sørge for, at teamet er fokuseret, og ikke bruge tiden på detaljeniveau. For det bliver stadig vigtigere at være fokuseret på strategi, effektivitet og omkostninger.

CFO'ens rolle er at give daglig leder og bestyrelsen den nødvendige indsigt for at kunne træffe vigtige valg og beslutninger. Da skal CFO'en have den rette kompetence og de rette værktøjer til at analysere tallene og give grundlag for strategiske valg. Derfor er det ikke særligt hensigtsmæssigt at have en CFO, der bruger det meste af sin tid på at være en del af det operationelle arbejde i det interne regnskab.. CFO-rollen er blevet bredere, og den vigtigste funktion bør derfor være som en strategisk støtte for CEO og bestyrelsen. Det betyder, at CFO'en også er involveret i både strategiudarbejdelse, teknologisk udvikling og effektiviseringsrejser.

AT FRIGØRE CFO'EN KAN GIVE UANEDE FORDELE

En CFO bør komme med tydelige og velbegrundede råd til bestyrelsen, især ved at analysere tallene for at identificere og analysere tendenser. På et mere overordnet niveau vil en CFO også være rådgiver for aktuelle tendenser på et finansielt og samfundsmæssigt niveau, som kan være toneangivende og relevante for virksomheden.

I en moderne virksomhed bør fokus for en CFO flyttes til strategi og tæt dialog med CEO og bestyrelse, frem for løbende regnskab og løn. Den bedste måde at gøre dette på kan være at outsource regnskab og løn til en outsourcing-partner. Det kan frigøre CFO'en til de opgaver, der er vigtigst for virksomheden.

ET DEDIKERET OG FLEKSIBELT TEAM

En af de største fordele ved et eksternt team på regnskab og løn er fleksibiliteten, som altid vil være tilpasset virksomhedens behov. Da har du et team, der altid er tilgængeligt. De har kompetencen, sørger for altid at være opdateret på lovgivninger og regler, og holder dig som CFO løbende orienteret. Det er en vigtig del af rollen som eksternt team, at vi følger med på alt, hvad der sker både på fag og teknologi. Da kan vi også være en god rådgiver til CFO'en og virksomheden for øvrig.

Da kommer du tilbage til at kunne have tid til faktisk at bruge de finansielle tal i stedet for at producere dem. Med en ekstern regnskabsafdeling får du som CFO god hjælp til at producere og bruge tallene, analysere dem, lave gode rapporter og likviditetsanalyser. Det er noget mange virksomheder har brug for i stadig større grad.

Nogle virksomheder mener nok, at regnskab og løn er noget, de bedst kan håndtere internt, eller at det bliver for kompliceret for andre at sætte sig ind i. Dette er noget, vi ofte møder, og det handler egentlig bare om, hvordan vi implementerer løsningerne og hvor gode vores rutiner er til at kunne sætte os ind i en virksomhed og deres branche.

For os er det vigtigt at lære en kunde så godt at kende, at vi næsten kunne betragtes som ansatte. Nogle kunder vil nok føle, vi er det, og i mange tilfælde sidder vi også ude hos kunderne. Du får en fast hovedkontakt, og har i mange tilfælde et helt team til rådighed ved behov. Dette er en stor, betryggende faktor for mange, når de overvejer at outsource.

ALTID KOMPETENCE OG KAPACITET

Når du outsourcer, har du også adgang til systemkompetence. En ekstern partner vil kunne bistå med brug, integration og oplæring af ERP- og lønningssystemer. Det er meget lettere end hvis en virksomhed skal varetage dette selv, med alt hvad det kræver af interne ressourcer til oplæring og at sætte sig ind i ting.

En anden fordel ved outsourcing af løn og regnskab er, at du får adgang til et stort fagmiljø uden omkostningerne ved fuldtidsansatte. Det er et fast team, der arbejder tæt sammen med virksomheden og nøglepersoner, og fungerer i praksis som en udvidet afdeling, som ofte også er til stede i virksomhedens arbejdsmiljø. Du kan være sikker på, at dit eksterne team tager sig af alt det løbende regnskab og løn, og at du som CFO dermed kan fokusere på at bruge tallene på en god måde over for selskabet og bestyrelsen, så I kan træffe gode strategiske beslutninger for selskabet. 

Kontakt os for et tilbud på outsourcing af løn og regnskab. 

Heidi Rasmussen CEO i Amesto AccountHouse Danmark