Søge hjemmeside:

14. mar.

Bogføring af indgående fakturaer – Få styr på betalinger og kreditorer

Bogføring af indgående fakturaer kan være en tidskrævende opgave. Men der skal være styr på betalinger, hvis du vil sikre gode og langvarige
samarbejder med dine kreditorer. Med outsourcing til os, er der styr på bogføringen.

Bogføring af indgående fakturaer kan hurtigt blive en nedprioriteret opgave. Og så længe du sørger for at betale dine regninger, kan det måske også gå an.

Uden bogføring af disse fakturaer, har du dog ikke et overblik over virksomhedens økonomi. Når disse betalinger ikke registreres, ved du ikke, hvor mange omkostninger din virksomhed har. Derudover kan der være en risiko ved, at dine kreditorer ikke altid sender fakturaer på det aftalte, hvis alt ikke tjekkes og godkendes via en konkret proces.

HVAD OMFATTER BOGFØRINGEN AF KREDITOR BETALINGER?

Selve bogføringen af indgående fakturaer indebærer, at du registrerer fakturaen i virksomhedens bogholderisystem. En simpel kreditorpost for en leverandør, hvor du bogfører de relevante omkostninger på de rigtige regnskabskonti.

Netop den del med ”de rigtige regnskabskonti” er afgørende for både dit moms- og årsregnskab.

Før denne bogføring er sket, er det reelt bare en omkostning i din bank. Du har betalt nogle penge, men for hvad og til hvem, er de detaljer, der fremgår af dit regnskab.

Bogføringen indebærer altså:

  • Registrering af fakturabeløbet (herunder momsbeløbet og eventuelle gebyrer eller afgifter)
  • Registrering af hvilken kreditor, de omhandler
  • Registrering af hvilke regnskabskonti, fakturaen påvirkes af

Sidstnævnte kan lyde simpel, men en kreditor faktura kan være betalt via en bankkonto eller et ”udlæg fra ansatte”. På samme måde som omkostningen kan dreje sig om alt fra kaffe til markedsføring eller en ny mobiltelefon til en ansat.

DERFOR ER BOGFØRING AF INDGÅENDE FAKTURAER VIGTIGT!

Bogføring af indgående fakturaer er altså vigtig for enhver virksomheds regnskab. Når din virksomhed modtager en faktura fra en leverandør (også kaldet kreditor), skal den bogføres i regnskabet.

Først når dette er sket, vil virksomhedens økonomiske overblik være på plads.

At betale fakturaen er én ting. Og for dine kreditorer er betalinger helt sikkert det vigtigste. Men for din virksomhed er det også vigtigt, at den bogføres.

Du kan f.eks. ikke indberette hverken moms eller årsregnskab, før du har bogført alle indgående fakturaer.

En korrekt bogføring af indgående fakturaer sikrer, at virksomheden har en oversigt over dens samlede omkostninger. Dette er vigtigt for hele tiden af have et overblik over virksomhedens økonomiske situation.

Det er også først, når disse fakturaer er bogført, at man typisk opdager eventuelle fejl eller mangler i regnskabet.

HVEM GODKENDER EN FAKTURA?

Hos Amesto AccountHouse kan vi sikre bogføringen af jeres indgående faktura, så jeres regnskab er opdateret og retvisende.

Det er dog vigtigt, at der er nogen i din virksomhed, der godkender den enkelte faktura.

Det kræver, at en intern ressource i din virksomhed godkender fakturaen, så vi ved, at den er legitim, og at betalingen er berettiget. Med andre ord, at fakturaen er korrekt ifølge det køb eller den aftale, I har lavet med kreditoren.

VIL DU HØRE MERE OM FORDELENE VED AT OUTSOURCE JERES BOGFØRING?

Helt grundlæggende giver outsourcing af jeres bogføring mening, hvis du ikke har interne ressourcer til formålet. Eller rettere, hvis de interne ressourcer er personer, der i stedet kunne fokusere på jeres kerneforretning.
Når du outsourcer bogføringen til os, frigives ressourcer internt, der i stedet kan fokusere på at vækste og optimere jeres forretning. Og når det sker, kommer der typisk endnu flere poster, der skal bogføres.

Når du outsourcer bogføringen til Amesto AccountHouse, skal du ikke bekymre dig om andet end at tjekke og godkende de indgående fakturaer. Bogføringen klarer vi, og dermed får du et tydeligt økonomisk overblik for din virksomhed.

Vil du gerne have bedre styr på din virksomheds økonomi? Så klik her og udfyld vores kontaktformular >

Amesto AccountHouse