Finans og Investering

Amesto AccountHouse

Opdaterede nøgletal og fuld kontrol.

 

Det kan betale sig for de fleste, at outsource arbejdet til os. Vores ansatte har lang erfaring med finans- og investeringsbranchen. Vi arbejder med de ledende aktører i markedet og har god erfaring med tjenester og produkter. Vores netbaserede løsninger sikrer dig et godt overblik, opdaterede regnskabstal og fuld kontrol.

 

Regnskabsydelser inden investeringer:

 • Håndtering af finansielle instrumenter
 • Postering af slutsedler
 • Gevinst- og tabsberegninger
 • Import af markedskurser
 • Opdatering af ligningskurser
 • Emission
 • Indbygget værdipapirsregister
 • Fuldstændig beholdningsoversigt
 • Vurdering af placeringer via udenlandske administratorer
 • Rapportering
 • Årsafslutning

 

Instrumenter:

 • Aktier/aktiefond
 • Rente- og pengemarkedsinstrumenter
 • Optioner
 • Terminskontrakter
 • Hedgefond
 • Private Equity