Løn til mellemstore virksomheder

Amesto Payroll

Outsourcing af lønadministration for mellemstore virksomheder.

Amesto Payroll

Outsourcing af lønadministration for mellemstore virksomheder.

Amesto Payroll

Få tilført din eksisterende HR- eller økonomifunktion fleksible ressourcer.

 

Outsourcing af din lønadministration handler om, at få tilført den eksisterende HR- eller økonomifunktion fleksible ressourcer, så ansvaret ligger hos din eksterne samarbejdspartner. For at gøre det så gennemskuelig som muligt, tilbyder vi lønservice med en fast pris pr. lønseddel.

 

Fastpris pr. lønseddel:

Månedsløn fra: 89,- ex. moms
14 dages løn fra: 70,- ex. moms

 

Ordinær lønbehandling inkluderer:


Inddatering af løngrundlag
Kilometerpenge
Skattepligtige personalegoder (bruttolønsordninger, fri bil, fri telefon)
Stamoplysninger
Overarbejde
Modregning af aconto udbetalinger
Pension
Gruppeliv
Udlæg
Diæter
Udbetaling af ferietillæg
Registrering af interne foreninger, frokostordninger m.m.
Opdatering af skattekort på medarbejderne
Registrering af fravær
Lønstigninger jf. grundlag i indeværende måned
Udbetaling af SH-saldo og fritvalgskonto
Kontrol af lønberegning
Overførsel af løn via Nets (PBS)
Rapportudskrivning fra lønsystem
Udsendelse af lønsedler via mail
eIndkomst indberetning

 

Lønadministration giver mange fordele:

 • Mindre afhængighed af interne ressourcer
 • Fortsættelse af virksomhedens nuværende lønsystem eller mulighed for at benytte lønsystemer via Amesto
 • Skræddersyede og skalerbare løsninger, der kan ændres i takt med udvikling og behov
 • Gennemprøvede og fleksible arbejdsgange inden for mange brancher
 • Sikkerhed for, at medarbejderne får den rigtige løn til tiden
 • Fast kontaktperson
 • Backup ved sygdom og ferie

Fleksible tillægsydelser

De variable behov i forbindelse med din lønadministration, kan være; nye medarbejdere, årlige statistikker, refusioner m.v. Vores fleksible tillægsydelser købes efter behov, og sikrer dermed, at du ikke betaler for en service, du ikke har behov for. Vi vil gerne understrege, at vi aldrig påbegynder en opgave eller tillægsydelse uden en forudgående aftale.

 

2 faste kontaktpersoner kun til dig

Lønadministration kræver specialviden om løn og de arbejdsgange der er tilknyttet, derfor får du tilknyttet 2 faste kontaktpersoner så du altid kan få svar på dine spørgsmål omkring jeres løn fra en konsulent der har kendskab til jeres lønfunktion.

 Vi uddanner internt og eksternt for på den måde at sikre, at vores medarbejdere altid er opdateret omkring regler og love, samt de tekniske værktøjer, som er til rådighed for, at du får en så korrekt og effektiv lønadministration som muligt.

Det er også vigtigt, at dine medarbejdere føler sig trygge ved beslutningen om, at outsource jeres lønadministration. Den tryghed opnår vi kun ved, at have en åben dialog og levere fejlfri service måned efter måned

 

Fleksibilitet og tilpasning

Den enkelte virksomheds behov og ønsker til lønadministrationen afhænger af flere faktorer, f.eks. branche, overenskomster og virksomhedens øvrige administration. Derfor er fleksibilitet en meget vigtig faktor, når vi skal hjælpe en virksomhed med deres lønadministration.

Vi forsøger altid at tilpasse os virksomhedens behov og ønsker. Derfor findes der heller ikke en standardprocedure hos os, når det kommer til hvordan informationsflowet skal fungere, men et eksempel på hvordan proceduren kan se ud, er skitseret her:

 • Du sørger for intern godkendelse at løndata
 • Du fremsender løndata til Amesto
 • Amesto Payroll indlæser løndata
 • Amesto Payroll udfører en fast kontrol af lønnen
 • Amesto Payroll fremsender løn til godkendelse hos dig bl.a. med udgangspunkt i de aftalte kontrolpunkter og eventuelle stikprøver såfremt det ønskes
 • Du godkender lønnen

Amesto Payroll afslutter, overfører betalingsfil, indberetter til myndighederne og fremsender bogføringsgrundlag eller lønfiler til dit bogholderi

 

Optimering og rapportering

Indsamling af løndata er tit en tidskrævende proces. Derfor tilbyder vi hjælp til at optimere processer omkring indsamling af løndata samt at få godkendt disse.

De løndata, som bliver genereret skal ofte genbruges i andre dele af organisationen i forbindelse med f.eks. rapportering. Vi kan hjælpe dig med, hvordan de data I genererer lettest er tilgængelige for virksomheden, og hvordan I kan integrere til andre systemer, for at lette arbejdet med løndata mest muligt.

 

Fortsæt med dit nuværende lønsystem

Det er ikke nødvendigt, at din virksomhed også skifter lønsystem. Vores konsulenter er superbrugere i størstedelen af de lønsystemer, som udbydes på det danske marked bl.a. Lessor, PBJ og Bluegarden. Du kan også benytte et lønsystem via os, hvis du ikke selv vil administrere et lønsystem.

Se mere om lønsystemer her.

 

Vi garanterer backup og sikkerhed

Mange virksomheder, med op til 250 ansatte, har en til to medarbejdere, som varetager lønfunktionen samt andre opgaver samtidig. Derved er virksomheden meget afhængig af den ene medarbejder og bliver meget sårbar når medarbejderen skal på ferie, er syg eller siger op.

Vælger du at outsource forsvinder disse usikkerheder, fordi du får en ekstern backup gennem os ved ferie og sygdom og lønudbetalingen vil altid ske rettidigt til dine medarbejdere.

Vi sikrer backup ved at du får et fast lønteam, som typisk består af en teamleder samt 2-3 konsulenter. Vi roterer løbende opgaverne i det pågældende team for at sikre, at alle i teamet kender de enkelte opgaver. Det sikrer, at der altid er backup ved ferier og sygdom. Derudover udarbejder vi altid en procesbeskrivelse, som sikre at alle vores lønkonsulenter til enhver tid kan løse de opgaver du har overdraget til os.

Løndata hører til nogle af de mest følsomme data, derfor er det også vigtigt for os, at vi kan garantere dig et meget højt niveau af IT sikkerhed, så alle løndata forbliver fortrolige. Vi arbejder løbende med vores IT sikkerhed og har i den forbindelse udarbejdet en SAQ og SSA, som kan udleveres ved forespørgsel.

 

Ressourcebesparelse og optimering af lønadministrationen

Ressourcebesparelser er en naturlig del af, at outsource sin lønadministration, til Amesto Payroll. Derfor leverer vi en effektiv service samtidig med, at vi tilegner os viden om de eksisterende arbejdsgange. Når vi har et overblik over de eksisterende processer i forbindelse med lønadministrationen, sætter vi fokus på optimering for, at sikre en effektiv lønbehandling, hvor du skal bruge så få interne ressourcer på lønbehandlingen, som muligt og har adgang til løndata i de formater og det omfang du ønsker det.

"Vores erfarne løn- og personalemedarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes direkte til din virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres lønadministration."